MÂLİHULYÂ

(ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎ) i. (Ar. mālіḫūliyā < Yun. melangholia) Belirtileri hayâta karşı bağlılığın azalması ve her şeye kayıtsızlık, insanlardan kaçma, derin bir keder vb. haller olan ruh hastalığı, kara sevdâ, melankoli: Sen mâlihulyâya müptelâ olmuşsun demiş (Fâik Reşat).

MÂLİHULYÂ

(ﻣﺎﻟﺨﻮﻟﻴﺎ) i. (Ar. māl ve Fars. ḫulyā ile māl-i ḫulyā “kuruntu mahsûlü” veya Fars. mālі-ḫulyā “kuruntu dolu”dan) Kuruntu, boş hayal, ham hayal: Yeter geçti bu gûnâ mâlihulyâlarla evkātın / Aman bir gün mukaddem fasl-ı nevbahâr olsa (Nedim’den). Kendim için mâlihulyâ yapacak değilim tabiî (Reşat N. Güntekin). Gördük ki Venizelos’tan sonra mâlihulyâdan kurtulamadılar (Yahyâ Kemal).