MODEL

i. (Fr. modèle < İtal. < Lat.)
1. Resim, heykel vb. şeylerin yapımında bir sanatkârın baka baka aynısını veya benzerini yapmaya çalıştığı nesne.
2. Bir şeyi tanıtmak veya yapımına geçmeden önce hakkında fikir edinebilmek için belli oranda küçültülerek meydana getirilen örnek, numûne, maket.
3. Biçim, şekil, tip: “Masanın modeli.” “Elbise modeli.” “Son model araba.
4. Örnek olan, örnek alınan, örnek alınmaya değer bir özelliğe sâhip bulunan nesne yâhut kimse: Fakat niçin bu devâmı sâde prenslerde arıyoruz? Bir buçuk asır bütün imparatorluk için model Orhan’dı (Ahmet H. Tanpınar).
5. Mankenlik yapan kimse, manken: Paris’in en son ve en pahalı modelleri gibi giyinmişler (Refik H. Karay).
6. İçinde modaya uygun kıyâfet örnekleri bulunan dergi.
7. Bir ressam veya heykeltıraşa poz veren kimse: “Akademi’de model.

MODELAJ

[l ince] i. (Fr. modelage) Yapılacak bir heykel için kolayca şekil verilebilen kil, balmumu vb. maddelerden birini hacimli olarak biçimlendirip taslak, model hazırlama.

MODELCİ

i. Model yapan, model hazırlayan sanatkâr.

MODELCİLİK

i. Model yapma sanatı.

MODELLİK

i.
1. Model olma durumu.
2. Model olan kimsenin yaptığı iş.