NİHÂLE

(ﻧﻬﺎﻟﻪ) i. (Fars. nihāl “fidan”dan nihāle) Sofrada sıcak yemek kaplarının altına konan altlık, nihâlî.