NİSAN

(ﻧﻴﺴﺎﻥ) i. (Ar. nіsān < Süry.) Yılın, mart ve mayıs ayları arasındaki 30 gün çeken dördüncü ayı, ilkbahar aylarının ikincisi.
ѻ Nisan balığı: Nisan ayının ilk günü aldatma, kandırma ve yalan haber çıkarma şakası [Bize batıdan geçen bir âdettir]. Nisan bir: Nisan balığı şakasından sonra “aldattım, kandırdım” anlamında söylenen söz. Nisan yağmuru: Nisan ayında yağan ve birçok hassaları bulunduğu kabul edildiği için toplanarak üzerine âyet ve duâlar okunup şifâ olarak içilen yağmur suyu [Nisan suyu da denirdi ve pâdişâha sunulması âdet idi]: Hatta nisan ayında yağmur tânesinin sedefin içine düşmesi yüzünden inci olduğuna inanılmıştır. Bu yüzden nisan ayında yağan yağmurun suyu toplanır, o suya (…) okunarak üflenirse dertlere devâ, hastalara şifâ olduğuna inanılırdı (Abdülbâki Gölpınarlı).