ORGANİZE

sıf. (Fr. organisé) Teşkîlâtlanmış: “Organize topluluk.”
ѻ Organize etmek: Gerektiği gibi ayarlamak, düzenlemek. Organize sanâyi: Çeşitli sanâyi kollarının bir araya gelip oluşturduğu iş alanı. Organize suç: Birden çok kişi veya bir örgüt tarafından daha önce tasarlanarak işlenen suç: “Organize Suçlar Şûbesi.”