Kubbealtı Kursları Başlıyor

OTOKONTROL

i. (Fr. auto-controle) psiko. Öz denetim. OTOKRASİ i. (Fr. autocratie < Yun.) Bütün siyâsî iktidârı bir hükümdârın elinde bulundurduğu yönetim şekli, mutlakiyet.