PENİ

i. (İng. penny) Sterlinin yüzde biri değerindeki İngiliz para birimi.

PENİR

(ﭘﻨﻴﺮ) i. (Fars. penіr) Peynir kelimesinin eski metinlerde rastlanan asıl şekli: Sarhoş elinden aceb ala mı bengî penîr (Necâtî Bey). Niçe denî çün meh ü çarh-ı esîr / Gerçi yalar şîşe içinden penîr (Nev’îzâde Atâî – T. S.).

PENİS

i. (Lat. penis) Erkeklik organı.

PENİSİLİN

i. (Fr. pénicilline < İng.) Mantarlardan elde edilen ve enfeksiyon hastalıklarının çoğunda kullanılan, etkisi kuvvetli bir antibiyotik [1928 yılında ilk keşfedilen antibiyotiktir].