PLATFORM

[l ince] i. (Fr. plate-forme)
1. Ahşap, taş, metal vb. bir maddeden yapılmış dümdüz yüksekçe yer.
2. jeo. Büyük tabakalardan meydana gelen çok hafif eğimli düz arâzi parçası.
3. mec. Siyâsî veya fikrî bir programın dayandığı düşünce zemîni.