Kubbealtı Kursları Başlıyor

PORTATİF

sıf. (Fr. portatif)
1. Katlanıp taşınır duruma getirilebilen, kolay taşınabilir: “Portatif eşyâ.” “Portatif masa.” Vatandaş Ahmet Efendi portatif televizyonunu getirmişti (Burhan Felek).
2. Sökülüp taşınabilen ve başka yerde aynen kurulup takılabilen: “Portatif baraka.” “Portatif tâtil evi.”