PROBLEM

i. (Fr. problème < Lat. < Yun.)
1. mat. Matematik kuralları ve teoremleriyle çözülmesi istenen soru.
2. Mesele, sorun.
3. sıf. İdâresi zor olan, özel olarak ele alınması gereken, sorunlu, meseleli: “Problem çocuklar.” Onun için Sâlih Bey, hem içerisi hem de dışarısı nazarında “idâre-i maslahat” politikasıyle yatıştırılması gereken problem bir iç güveyisiydi (Sâmiha Ayverdi).

PROBLEMLİ

sıf.
1. Çözülmesi için özel bir gayret gerektiren, giderilmesi gereken bâzı güçlükleri bulunan (iş).
2. Rûhî durumu veya çözemediği meseleleri yüzünden rahat ve huzurlu olmayan, çözülmemiş meseleleri bulunan, bu sebeple geçinilmesi zor olan (kimse).

PROBLEMSİZ

sıf.
1. Yönetilmesi kolay ve rahat olan.
2. Ciddî olarak üzerinde durduğu bir meselesi olmayan: “Sâdece maddeye önem veren problemsiz gençler.”