RESSAM

(ﺭﺳّﺎﻡ) i. (Ar. resm “çizmek, resimlemek”ten ressām)
1. Resim yapan sanatkâr: Ressam kılıklı yaşlıca bir zat ve bunlara benzer birkaç tatsız tuzsuz insan (Ahmet Hâşim). Endâmı, Ortaçağ ressamlarının zühdî levhalarındaki göğsü ve karnı düz, bâkir Meryem vücutları gibi… (Yâkup K. Karaosmanoğlu). Bu, eski ressamların tasvir etmekten hoşlandıkları şekilde ölümün zaferi idi (Ahmet H. Tanpınar).
2. İşi çizim yapmak olan kimse: “Proje ressamı.” “Belediye Îmar Müdürlüğü’nde ressam olarak çalışıyor.”

RESSAMLIK

i.
1. Ressam olma durumu.
2. Resim yapma sanatı.