REVÂNİ

i. (Fars. revġanі “çörek, poğaça”dan) Yumurta, şeker, irmik ve unla yapılan bir tatlı: Tezkîr için feth-i Revan ni’meti şükrün / Mecliste gerek kim gele helvâ vü revâni (Nedim’den).
● Revânî-füruş (ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻓﺮﻭﺵ) birl. i. (Fars. fürūş “satan” ile) Revâni satan kimse.