SANAL

sıf. (< san-al) yeni.
1. Gerçekte var olmayan, var olduğu sanılan, farzedilen, mevhum.
2. Fizik ilmi, elektronik ve bilgisayar vâsıtasıyle varmış, oluyormuş gibi gösterilen: “Sanal dünya.” “Sanal para.” “Sanal ticâret.”
ѻ Sanal sayı: mat. -1’in kare köküne eşit olduğu kabul edilen ve +i veya -i ile gösterilen sayı birimi.