Kubbealtı Kursları Başlıyor

SİYASAL

sıf. (Türkçe’de siyâset şeklinde kullanılan Ar. siyāse > siyāsa’dan +l ekiyle yapılmış olmalıdır; ancak nispet fonksiyonunda böyle bir ek olmadığı gibi kelime ses uyumuna da aykırıdır) [Kelimenin Fars. si “otuz” ile Türk. yasa “kānun” kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiği de söylenmektedir] yeni. Siyâsetle ilgili, siyâsî.