Kubbealtı Kursları Başlıyor

SPİRİTÜEL

sıf. (Fr. spirituel) Ruhânî, rûhî, mânevî: “Spiritüel değerler.”