SPONTANE

sıf. (Fr. spontané < Lat.)
1. Hazırlanılmadan ânında yapılan: “Spontane tercüme.”
2. zf. Kendi kendine, kendiliğinden.