STANT

i. (İng. stand) Bir sergi veya fuarda malların sergilenmesi ve satışı için firmalara ayrılan yerlerden her biri.