TRUP

i. (Fr. troupe) Birlikte çalışan tiyatro oyuncuları grubu: Küçük trup İstanbul’a gelmeden evvel bir gün Küçük Sahne’ye uğramıştım (Reşat N. Güntekin). Bir Yunan opereti trupunun ağzından toplanmış birkaç şarkı… (Ahmet H. Tanpınar).