TUTANAK

i. (< tut-anak) yeni.
1. Mahkeme, meclis, kurul vb.nde konuşulanların yazılması ile ortaya çıkan yazı, zabıt1, zabıtnâme.
2. Bir durumu açıklayacak tarzda düzenlenmiş ve ilgililerce imzâlanmış yazı, zabıt varakası: Titreyen elleriyle tutanak hazırlamaya başladı (Orhan Kemal). 
3. Birçok kimsenin imzâladığı rapor, mazbata.