URBAN

(ﻋﺮﺑﺎﻥ) i. (Ar. ‘urbān) Çöl arapları, bedevîler: Zîra sihirli fener hikâyesini bütün urban gibi o da kulaktan bilirdi (Refik H. Karay). Çünkü herkes uyurken talan etmek isteyen açıkgözler her yerde olduğu gibi urban arasında da mevcuttu (Mâhir İz).