VERİMLİ

sıf.
1. İyi ürün veren, verimi çok olan: Şehir, iktisâdî hayâtın yeni baştan düzenleneceği günleri bekleyedursun, verimli toprak köylerini yeniden kurmuştu (Ahmet H. Tanpınar).
2. Beklenen sonucu veren, semereli: İngiliz çimini dâima tâze tutan rutûbet gibi İngiliz demokrasisini de verimli kılan ve sardığı devleti dimdik yapan bu (Bediî Fâik).

VERİMLİLİK

i.
1. Verimli olma durumu.
2. iktisat. Yapılan masrafa ve verilen emeğe nispetle üretilen miktar, ürün verme gücü, üretkenlik, prodüktivite.