YÖNETİM

i. (< yönet-i-m) yeni.
1. Yönetmek işi, idâre.
2. Bir kuruluşu yöneten, işleyişini planlayan üst kademedeki görevliler topluluğu.
ѻ Yönetim kurulu: Bir kuruluşu yönetmekle görevlendirilmiş kurul, idâre heyeti.