Header Banner

YEŞİLLİK

i.
1. Yeşil olma durumu: Serçelerin cıvıltısıyle siniyor içime / Ağaçların yeşilliği (Câhit S. Tarancı – Ö.T.S.). Bir çağla bâdemi yeşilliği buldum (Refik H. Karay).
2. Yeşil bitkileri çok olan yer: Dağ yeşillikleri içinde geçen yazlarından acaba memnun mudurlar? (Ahmet Hâşim). Şu yeşilliğin tâ sonuna gideriz / Ne olduğumuzu unutuncaya dek (Câhit S. Tarancı). Bâzan da yalnız bir defa gittiğimiz Bentler’in yeşillik tûfânı gözümün önünde canlanır (Ahmet H. Tanpınar).
3. Yeşil ot: Dedelerimizin mezarlarından çıkan yeşillikler, hangi îtikatların etrâfında oldukları belli olmayan çok eski taşları kendi rahmâniyetleri ile yumuşatırlar (Ahmet H. Tanpınar).
4. Çiğ yenen marul vb. sebze.