YELLENMEK

dönüşlü f. (< yelle-n-mek)
1. Yelpâze, körük vb. araçların meydana getirdiği rüzgârın etkisinde kalmak.
2. Kalın bağırsaktaki gazı dışarıya çıkarmak, osurmak: Meşhur muharrirlerin biri tercüme ettiği bir romanda bir kadının yelpâzelendiğini, “Kontes eline yelpâzesini alıp yellendi” sûretinde tercüme etmişti! (Fâik Reşat).